[:bg]

VILLA VINIFERA 1936 LEARN MORE OPEN SHOP
Traditional Bulgarian Winery

Топлина и уют в прегръдката на нашите селектирани вина от 1936

Виното е течността с най-много история в себе си, носеща вкуса на земята в Родопите, вятъра, слизащ от планините и онова внимание, което само човешката ръка може да му даде, докато нежно обгръща всяка чепка с грозде. Нещо, което машините никога няма да притежават и с което нашата изба се гордее.
Прочети повече за нас

Специална селекция червени вина от Villa Vinifera

Свържете се с Villa Vinifera

Абонирайте се за актуализации

Бъдете в течение на всички събития и промоции

ЗА КАКВО ГОЛЯТ ЗА НАС

[:en]

VILLA VINIFERA 1936 LEARN MORE OPEN SHOP
Traditional Bulgarian Winery

WARMTH AND COMFORT IN THE EMBRACE OF OUR SELECTED WINES SINCE 1936

Wine is the liquid with the most history in itself. It carries the taste of the land in the Rhodopes, the wind coming down from the mountains and the attention that only human hands can give it as they gently envelop each cluster of grapes. Something that machines will never be able to do and something that our winery is proud with.
Learn more about us

Special selection of red wines from Villa Vinifera

Connect to Villa Vinifera

Subscribe for updates

Stay updated to all events and promotions

WHAT THEY SAY ABOUT US

[:]